سخنرانی حسین ابوالحسن تنهایی با عنوان چیستی جامعه شناسی نظری

سخنرانی حسین ابوالحسن تنهایی با عنوان چیستی جامعه شناسی نظری۴ (۸۰%) ۳ votes نخستین نشست گروه جامعه شناسی نظری با عنوان « گفتگویی پیرامون چیستی جامعه شناسی نظری » و سخنرانی دکتر ح.ا.تنهایی روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۵ در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. در ابتدای نشست، دبیر گروه پس از … ادامه خواندن سخنرانی حسین ابوالحسن تنهایی با عنوان چیستی جامعه شناسی نظری