برنامه پرگار با موضوع طب سنتی

برنامه پرگار با موضوع طب سنتی

طب سنتی مجموعه ای از خرافات است یا آموزه‌هایی ست که تجارب نسل در پی نسل مردم صحت آن را ثابت کرده است؟ طب های جایگزین مثل هومیوپاتی چه؟ در حوزه ی طب مرز بین علم و شبه علم کجاست؟

نقد علمی کتاب و فیلم راز

نقد علمی کتاب و فیلم راز

راز ؛ قانون جذب، انرژی مثبت؛ اسرار کوانتومی موفقیت و تعابیری نظیر آن؛ بخشی از کلمات کلیدی برنامه‌ی فریب عمومی هستند که در سال‌های اخیر به‌صورت فزاینده‌ای در جامعه رواج پیدا کرده است. مجریان برنامه فریب عمومی نیز تبلیغات و هیاهوی گسترده‌ای  به راه انداختند و از دیگر سو بسیاری از مردم، با خریدDVD یا […]

یادداشتی درباره مسئله فرزاد حسنی و مسئله زرشک

یادداشتی درباره مسئله فرزاد حسنی و مسئله زرشک ، عرفان کسرایی

حسنی: این عکس کیه؟ شرکت کننده: عکس یک خانم… مری بارت. حسنی: فهمیدی زنه، نه؟ اون سه تا دیگه نیست؟ شرکت کننده: نه حسنی: خیلی باهوشیا. فهمیدی یک زن گذاشتیم وسطش… گفتی، گفتم دیگه… نه؟ یعنی ما انقدر خنگ به نظر میایم که اسم سه تا مرد و بنویسم بغل یک زن! بعد تو هم راحت بیای […]