امکان و امتناع گفت‌وگو میان نخبگان در گفتارهایی از ملکیان، شریعتی و ایازی

امكان و امتناع گفت‌وگو میان نخبگان در گفتارهایی از ملكیان، شریعتی و ایازی

بحث درباره گفت‌وگو در جامعه ایران شاید بیش از حد تکراری و خسته‌کننده بنماید، اگرچه هنوز به لحاظ عملی شرایط آن فراهم نیامده و چنان که در گفتارهای پیش رو میبینید، وضع نگران کننده‌تر از آن است که در ظاهر مینماید. به عبارت دقیق‌تر تورم بحث‌ها درباره ضرورت گفت‌وگو و فواید گفت‌وگو و آثار و […]

ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

سارا شریعتی سید قطب ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

از نظر من با رویکردی جامعه‌شناختی برای توضیح خشونت و تکفیر در آثار سید قطب باید به دلایل عینی (objective) خشونت در این جوامع توجه کرد و به دلایل جامعه‌شناختی و ذات‌زدایانه به اینکه اندیشه به خشونت گرویده می‌شود، توجه کرد. خشونتی که سید قطب روی کاغذ می‌آورد، حاصل ساختارهای استعماری و استبدادی و طبقاتی […]