رضایت خدا را نمی‌فهمم !

رضایت خدا ، نوشتاری از رضا ایرانمنش

داعشی سرمیبرد برای رضای خدا ! موتور سواری به روی بدحجابی اسید می پاشد برای رضای خدا ! عضوی از القاعده خودش را در جمعی منفجر میکند برای رضای خدا !