درسگفتار درآمدی بر معرفت شناسی از پیروز فطورچی

درسگفتار درآمدی بر معرفت شناسی از دکتر پیروز فطورچی
درسگفتار درآمدی بر معرفت شناسی از پیروز فطورچی
۴٫۳ (۸۵%) ۴ votes

معرفت‌شناسی یا شناخت‌شناسی (به انگلیسی: Epistemology) شاخه‌ای از فلسفه است که به عنوان نظریهٔ چیستی معرفت و راه‌های حصول آن تعریف می‌شود. هرگاه و همیشه برای کشف قاعده‌ای قابل اعتناء، در بارهٔ احوال و عوارض علم (و علوم) بحثی روشمند داریم، در فلسفه علم غور می‌کنیم. پس اگر یک سلول مغز از آن نظر که نقش جوهری در بروز یک قاعده علم ساختی دارد را برای توضیح و ترمیم یک قاعده کلی بررسی کنیم، کم یا زیاد در حال فلسفیدن علم هستیم. معرفت‌شناسی پژوهش دربارهٔ پرسش‌هایی دربارهٔ امکان معرفت و چیستی معرفت است.

.

درسگفتار درآمدی بر معرفت شناسی از پیروز فطورچی

.

جلسه ی اول. ۱۲/۷/۱۳۸۳

صوت این جلسه | pdf  متن این جلسه

موضوع کلی: تحلیل معرفت

موضوع جزیی:
۱_ معضل گتیه و پاسخ ها به آن
۲_ پاسخ کلارک به معضل گتیه
۳_ پاسخ گلدمن به معضل گتیه

.


.

جلسه دوم. ۱۹/۷/۱۳۸۳

صوت این جلسه | pdf  متن این جلسه

موضوع کلی:
تحلیل معرفت
موضوع جزیی:
۱_ معضل گتیه و پاسخ ها به آن
۲_ پاسخ گلدمن به معضل گتیه

.


.

جلسه سوم ۲۶/۷/۱۳۸۳

صوت این جلسه | pdf  متن این جلسه

موضوع کلی:
تحلیل معرفت
موضوع جزیی:
۱_ معضل گتیه و پاسخ ها به آن
۲_ پاسخ گلدمن به معضل گتیه
۳_ نقدهای گلدمن به کلارک
۴_ نظریه ی الغاپذیری و روایت لرر و پاکسون از آن

.


.

جلسه چهارم. ۱۰/۸/۱۳۸۳

صوت این جلسه | pdf  متن این جلسه

موضوع کلی:
تحلیل معرفت
موضوع جزیی:
۱_ معضل گتیه و پاسخ ها به آن
۲_ پاسخ درتسکی به معضل گتیه
۳_ نقدهای درتسکی به گلدمن

.


.

جلسه پنجم

صوت این جلسه | pdf  متن این جلسه

موضوعات مطرح شده:

۱_ یک نکته در باب روش شناسی معرفت شناسی معاصر
۲_ ادامه ی سخن در باب نظریه ی درتسکی در تحلیل معرفت

۱_ توجه به خصیصه ی موارد
۲_ امکان خطا و معرفت
۳_ داوری در باب نقدها به درتسکی

از اشکالهای مشترک به بسیاری تحلیل ها از جمله تحلیل درتسکی این است که این تحلیل ها ناظر به واقع معرفت و آنچه شهودا از آن فهم میشود نیستند. در برابر این سخن چند نکته میتوان گفت: یکی آنکه این بحث تا حدودی بحثی فرامعرفت شناختی است، یعنی این بحث که آیا روش معرفت شناسی معاصر درست است یا درست نیست، مثلا از رویکردهای متاخر در معرفت شناسی، رویکرد طبیعت گرایانه کواین است که اگر چه نظر وی چون افراطی بود و اساسا معرفت شناسی را در ذیل زبانشناسی میدید پذیرفته نشد، ولی اصل نظرگاه وی تاحدود بسیاری در پس از وی موثر بوده است. در همین رویکرد فعلی معرفت شناسی نیز این گونه نیست که همه جا در تحلیل ها باید به واقع امور نظر داشت، این که در چه قسمتهایی با تحلیل صرف روبروییم و در چه قسمتهایی باید تحلیلهایمان ناظر به واقع باشد، بحث جداگانه ای را می طلبد.

.


.

جلسه ششم

صوت این جلسه | pdf  متن این جلسه

موضوعات مطرح شده:

۱- ادامه ی بررسی نظریه ی معرفت درتسکی
۱٫ خطاپذیری و معرفت
۲٫ نسبت میان واجدیت و ابراز معرفت
۳٫ نقدها به درتسکی
۱- نقد پاپاس و سوین
– نقد پویمن
۴٫ بررسی نقدهای وارد شده به درتسکی
۵٫ بررسی تبیین آئودی از معرفت و یقین
۶٫ جمع بندی بحث های پیشین در باب اشکالات گتیه و تحلیل معرفت

در زندگی روزمره افراد، در زمینه ی عرفی، در مورد اموری ادعای معرفت میکنند که آنها حتی نزدیک به آستانه ی دلایل قاطع و معیار درتسکی نیز نیستند. پاسخ درتسکی آن است که در بسیاری زمینه های عرفی ما با یک معرفت یا تجربه سروکار نداریم بلکه با مجموعه ای از تجربه های محفوف به هم که تلاقی یافته اند روبرو هستیم که اگرچه هر کدام از واحدهای این مجموعه بر اساس معیارهای بیان شده و دلایل قاطع نمی توانند معرفت محسوب شوند، ولی به صورت مجموعه ای متیوانند واجد شروط بیان شده در معیار دلایل قاطع باشند. مثلا بسیاری از معرفتهای از راه گواهی ما ، صرف یک معرفت نیست بلکه مجموعه ای از گواهی هاست با پیشینه ای خوب از گذشته، مثل این که پایتخت کشوری کجاست و این مجموعه معرفت ، احتمال خطا را پوشش میدهد و البته کاملا از بین نمیبرد ولی مقدار باقیمانده دیگر قابل اعتنا نیست.

.


.

جلسه هفتم

صوت این جلسه | pdf  متن این جلسه

موضوعات مطرح شده:

۱_ یک نکته در باب روش شناسی معرفت شناسی معاصر
۲_ ادامه ی سخن در باب نظریه ی درتسکی در تحلیل معرفت

۱_ توجه به خصیصه ی موارد
۲_ امکان خطا و معرفت
۳_ داوری در باب نقدها به درتسکی

۱- بحث باور
اشتراکات باور و معرفت
بحث باور در تاریخ فلسفه ی غرب
۲- بررسی لرر در مولفه های معرفت و جایگزینی پذیرش به جای باور
۳- غرض و وظیفه معرفتی
بحث غرض معرفتی و نسبت میان باور و اراده در تاریخ فلسفه ی غرب
۴- مراتب وظیفه ی معرفتی
۵- شکاکیت

تقسیم بندی ها در باب شکاکیت

۱_ تقسیم به کلی و فراگیر
۲_ تقسیم به انتقادی و ماهوی

در تاریخ فلسفه ی غرب، هیوم اولین کسی است که به صورت جدی، از باور بحث کرده است، در واقع بحث از باور در زمینه ی دینی و در نسبت آن با ایمان مورد بحث بوده است و هیوم نخستین کسی است که به صورت مستقل، به بحث باور فارغ از زمینه ی دینی پرداخته است. این سرآمدی هیوم تا اواخر قرن بیستم پایدار بوده است. البته هیوم تأکید داشت که این بحث بسیار اسرار آمیز و مبهم و از بزرگ ترین رازهای فلسفه است. بسیاری از حالات احساسی و عاطفی، مانند خشم، عصبانیت، خوشحالی و …. می تواند مولد باور باشد. سانحه و بی پیشینه بودن باور نیز از نکاتی بود که هیوم بیان می کرد. این ویژگی و این که باور تابع اراده نیست، و از این نظر وظیفه ی معرفت شناختی نیز در مورد آن معنایی نخواهد داشت، از ویژگی های محوری باور از زمان هیوم تا الان است.

.

ادامه دارد (۱۲ جلسه)

جلسات آینده به صورت هفتگی اضافه خواهند شد

.


.

عنوان درسگفتار: درآمدی بر معرفت شناسی

سخنران: پیروز فطورچی

مکان: دانشگاه صنعتی شریف

.


.

2 نظر برای “درسگفتار درآمدی بر معرفت شناسی از پیروز فطورچی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *