درس‌گفتار نقداقتصادسیاسی از دکتر سیروس بینا

درس‌گفتار نقداقتصادسیاسی از دکتر سیروس بینا
به این مطلب امتیاز دهید!

مجموعه‌ درس‌گفتار نقداقتصادسیاسی از دکتر سیروس بینا (استاد ممتاز اقتصاد سیاسی در دانشگاه مینه‌سوتا-آمریکا)
این مجموعه شامل بررسی متدیک اقتصاد سیاسی و انتقاد اساسیِ آن از نگاه کارل مارکس(۱۸۸۳-۱۸۱۸) است.
در ابتدا، بحثی (در سه جلسه) راجع به مبحث شناخت و چگونگی پژوهشِ ارگانیک در ویژه‌گیِ اقتصادِ سرمایه‌داری ارائه خواهد شد. پس از آن در قسمت‌های بعدی با بهره‌گیری از روشِ دیالکتیک و هم‌چنین با تکیه بر مفهوم «سرمایه» به مثابه رابطه‌ای فراگیر و اجتماعی- در روند پُر پیچ و خمِ ماتریالیسمِ تاریخی- به تشریح «تئوری ارزش» و لزوم توجه به آن در تمامیِ بحث‌هایی که در رابطه با جهانِ کنونی به ویژه مساله‌ی گلوبالیزاسیونِ سرمایه در جریان است، پرداخته خواهد شد.

.


.

درس‌گفتارهای نقدِ اقتصاد سیاسی(۱)||روش‌شناسی در اقتصاد سیاسی(۱)

اهمیت روش‌شناختی و انحطاطِ اقتصاددانِ نئوکلاسیک

دانلود فیلم جلسه اول : سرور اول

دانلود صوت جلسه اول : سرور اول | سرور دوم

.

درس‌گفتارهای نقدِ اقتصاد سیاسی(۲)||روش‌شناسی در اقتصاد سیاسی(۲)

شناخت، روش دیالکتیک، و استدلال ارگانیک در اقتصاد سیاسی

دانلود فیلم جلسه دوم : سرور اول

دانلود صوت جلسه دوم : سرور اول | سرور دوم

.

درس‌گفتارهای نقدِ اقتصاد سیاسی(۳)||روش‌شناسی در اقتصاد سیاسی(۳)

رویکرد سنتزواره، درک مفهوم مقوله‌سازی و هستی‌شناسیِ سرمایه

دانلود فیلم جلسه سوم : سرور اول

دانلود صوت جلسه سوم : سرور اول | سرور دوم

.

درس‌گفتارهای نقدِ اقتصاد سیاسی(۴)||ویژه‌گیِ کالا، حرکت سرمایه در مدارهای سه‌گانه‌ی آن، اشاره ای به تئوری رقابت در دیدگاه دیوید هاروی

دانلود فیلم جلسه چهارم : سرور اول

دانلود صوت جلسه چهارم : سرور اول | سرور دوم

.

درس‌گفتارهای نقد اقتصادسیاسی(۵) || ضرورت طرح تئوری ارزش و تلاش نافرجام مارژینالیست‌ها

دانلود فیلم جلسه پنجم : سرور اول

دانلود صوت جلسه پنجم : سرور اول | سرور دوم

.

درس‌گفتارهای نقد اقتصاد سیاسی(۶) || تئوری ارزش از دیدگاه کارل مارکس

دانلود فیلم جلسه ششم : سرور اول

دانلود صوت جلسه ششم : سرور اول | سرور دوم

.

درس‌گفتارهای نقد اقتصاد سیاسی(۷) || انباشتِ اولیه و القای مالکیت فردی

دانلود فیلم جلسه هفتم : سرور اول

دانلود صوت جلسه هفتم : سرور اول | سرور دوم

.
مجموعه‌ی درس‌گفتارهای نقدِ اقتصاد سیاسی(۸)

پول و اعتبار در سرمایه‌داری
( و اشاره‌ای انتقادی به دیدگاه‌های میکائیل هاینریش)

دانلود فیلم جلسه هشتم : سرور اول

دانلود صوت جلسه هشتم : سرور اول | سرور دوم

.

درس‌گفتارهای نقد اقتصادسیاسی(۹)

مارکس در برابرِ هابسون(مقایسه‌ی رقابتِ سنتزوار و رقابتِ تصنعی در طیفِ رقابت-انحصار به زعمِ اقتصاد متعارف) + اشاره‌ای انتقادی به دیدگاه‌های سمیر امین

دانلود فیلم جلسه نهم : سرور اول

دانلود صوت جلسه نهم : سرور اول | سرور دوم

.

درس‌گفتارهای نقد اقتصادسیاسی(۱۰)

کلاسیک‌ها، نرخ نزولی سود و نقش تکنولوژی

دانلود فیلم جلسه دهم : سرور اول

دانلود صوت جلسه دهم : سرور اول | سرور دوم

.

مجموعه درس‌گفتارهای نقداقتصادسیاسی(۱۱)|| مفهوم مهارت در سرمایه‌داری

دانلود فیلم جلسه یازدهم : سرور اول

دانلود صوت جلسه یازدهم  : سرور اول | سرور دوم

.


.

درس‌گفتار نقداقتصادسیاسی از دکتر سیروس بینا

منبع: سایت وزین گروه پروسه

.


.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *